A A A + | -

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Dispoziţiile art.185-201 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică începînd cu 1 martie 2019, chiar dacă administratorul a fost numit în funcţie înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 8 [Dispoziții tranzitorii privind notificările]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune