A A A + | -

Articolul 1032. Oferta irevocabilă

O stipulare prin care o parte se obligă să intre într-un anumit contract cu o altă parte, la cererea acesteia, constituie ofertă irevocabilă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1033. Valabilitatea în caz de deces sau de pierdere a capacităţii de exerciţiu