A A A + | -

Articolul 1035. Acceptarea

(1) Constituie acceptare declaraţia destinatarului ofertei sau o altă acţiune care atestă consimţirea ofertei. Acceptarea produce efecte din momentul în care este recepţionată de ofertant.
(2) Dacă, în virtutea ofertei, a practicii stabilite între părţi şi a uzanţelor, acceptantul poate să-şi manifeste consimţămîntul prin săvîrşirea unor acţiuni fără notificarea ofertantului, acceptarea produce efecte din momentul săvîrşirii acţiunilor.


 

Codul civil recunoaște că una dintre părțile contractului își poate manifesta voința de a contracta nu doar prin declarații exprese (semnătură etc.), ci și prin acțiuni concludente din care rezultă vădit intenția de a contracta (art. 316 alin.(3).  Aceste acțiuni concludente nu includ tăcerea și inacțiunea, cărora li se aplică cerințe adiționale conform în art. 1042.

Ilustrație

SRL A caută un aparat de cafea nou, pentru a fi folosit în oficiul său de către salariați, după ce vechiul aparat s-a defectat. Contabila a căutat pe mai multe site-uri și a găsit, ceea ce îi pare că este aparatul potrivit. Ea a sunat magazinul online (SRL M) și a rugat să le dea „contul spre plată” la adresa de email. Într-o oră contabila a primit pe email de la SRL M contul spre plată, în care era indicat prețul și datele bancare pentru plată. Mai era mențiunea: „contul spre plată e valabil 3 zile”. Următoarea zi contabila a efectuat plata prin transfer bancar (fiind confirmată online atât de ea cât și de către administratorul SRL A). A treia zi administratorul A a sunat la SRL M și a cerut restituirea banilor, cerându-și scuze, dar explicând că un salariat a reparat vechiul aparat de cafea și ei nu mai au intenția de a cumpăra un aparat nou. SRL B a refuzat restituirea banilor și a propus livrarea aparatului de cafea nou.
Întrebarea de drept: există contract între părți?
Analiză: între părți există un contract de vânzare-cumpărare a aparatului de cafea. M a făcut o ofertă de a contracta prin expedierea contului spre plată, iar B a acceptat oferta plătind prețul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune