A A A + | -

Articolul 1050. Clauza de integralitate şi clauza privind modificarea scrisă

(1) Contractul scris care cuprinde o clauză negociată individual şi care stipulează că înscrisul conţine toate condiţiile asupra cărora au convenit părţile (clauza de integralitate) nu poate fi contestat sau completat prin proba declaraţiilor sau acordurilor anterioare.
(2) Dacă nu a fost negociată individual, clauza de integralitate instituie doar o prezumţie că părţile au avut intenţia ca declaraţiile şi acordurile anterioare să nu poată fi invocate. Orice clauză contrară este lovită de nulitate absolută.
(3) Aceste declaraţii sau acorduri pot fi folosite totuşi pentru interpretarea înscrisului. Orice clauză contrară este lovită de nulitate absolută dacă nu a fost negociată individual.
(4) Contractul scris conţinînd o clauză prin care se stipulează că toate modificările sau rezoluţiunea se fac în scris (clauza de modificare scrisă) instituie doar o prezumţie că el nu poate fi modificat sau rezolvit altfel decît cu respectarea acestei forme.
(5) Comportamentul unei părţi o poate priva totuşi de dreptul invocării clauzei de integralitate sau de modificare scrisă dacă cealaltă parte a acţionat în conformitate cu acest comportament.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune