A A A + | -

Articolul 1082. Întregirea efectelor contractului

(1) Contractul produce nu doar drepturile, obligaţiile şi alte efecte juridice stipulate expres de părţi, dar şi efectele juridice care rezultă, în următoarea ordine, din:
a) dispoziţiile legale imperative;
b) dispoziţiile legale dispozitive, în măsura în care de la ele nu s-a derogat;
c) practicile statornicite între părţi şi uzanţele aplicabile;
d) principiul bunei-credinţe şi cel al echităţii.
(2) Dispoziţiile legale imperative substituie clauzele care contravin lor, sub rezerva dispoziţiilor legale în materie de nulitate.
(3) Contractul produce efectele rezultate din sursele prevăzute la alin.(1) lit.c) şi d) în măsura în care ele sînt compatibile cu natura şi scopul contractului, precum şi cu circumstanţele în care a fost încheiat contractul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune