A A A + | -

Articolul 1092. Raporturile cu creditorii

(1) Existenţa contractului secret nu poate fi opusă de părţi creditorilor dobînditorului aparent, care, fiind de bună-credinţă, au săvîrşit acte de executare silită sau au obţinut sechestru asupra bunului care a făcut obiectul simulaţiei.
(2) Dacă există un conflict între creditorii înstrăinătorului aparent şi creditorii dobînditorului aparent, sînt preferaţi cei dintîi dacă creanţa lor este anterioară momentului încheierii contractului secret.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune