A A A + | -

Articolul 1122. Vicii juridice

(1) Vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii juridice.
(2) Este fără vicii juridice bunul care, la transferarea riscurilor, este liber de drepturile sau pretenţiile întemeiate ale terţilor asupra lui.
(3) Se asimilează viciului juridic situaţia în care în registrul de publicitate corespunzător bunului există o înregistrare, înregistrare provizorie sau notare pasibilă rectificării conform art.439 sau 442. Vînzătorul este obligat să asigure radierea acestora din registrul de publicitate, pe cheltuiala sa.
(4) Bunul se consideră liber de vicii juridice dacă este liber de drepturile sau pretenţiile întemeiate ale terţilor bazate pe dreptul asupra obiectului proprietăţii intelectuale pe care, la momentul încheierii contractului, vînzătorul le cunoştea sau trebuia să le cunoască.
(5) Cu toate acestea, vînzătorul nu răspunde în temeiul alin.(2) dacă dreptul terţului este încălcat pe motiv că vînzătorul a respectat schiţele, desenele tehnice, formulele sau alte asemenea specificaţii furnizate de către cumpărător.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune