A A A + | -

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

Modificările dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul civil, operate prin Legea nr.133/2018, nu afectează dispoziţiile art.59 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, care vor fi aplicate în continuare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune