A A A + | -

Articolul 1125. Notificarea viciului

(1) În cazul contractului încheiat între profesionişti, cumpărătorul trebuie să notifice vînzătorul despre viciu conform art.907. În notificare, cumpărătorul trebuie să descrie detaliat viciul.
(2) În toate celelalte contracte, cumpărătorul trebuie să notifice vînzătorul despre viciu în termen de 2 luni de la data descoperirii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune