A A A + | -

Articolul 1149. Inopozabilitatea clauzei de neaplicare a dreptului de preemţiune

Clauza convenită între persoana obligată şi terţ potrivit căreia contractul de vînzare-cumpărare este condiţionat de neexercitarea dreptului de preemţiune sau potrivit căreia persoana obligată îşi rezervă dreptul de a rezolvi contractul la exercitarea dreptului de preemţiune nu este opozabilă titularului dreptului de preemţiune.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune