A A A + | -

Articolul 1167. Vînzarea-cumpărarea bunului imobil fără indicarea suprafeţei

Atunci cînd se vinde un bun imobil determinat, fără indicarea suprafeţei, pentru un preţ total, niciuna dintre părţi nu poate invoca nici eroarea, nici viciul material pe motiv că suprafaţa este mai mică ori mai mare decît a crezut.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune