A A A + | -

Articolul 1173. Limitări privind efectuarea plăţilor în temeiul contractului

(1) Plăţile efectuate de către cumpărător în temeiul contractului nu pot depăşi următoarele limite:
a) 5% din preţul total – după înregistrarea provizorie conform art.1172 alin.(1), dar pînă la finalizarea fundamentului construcţiei în care este amplasat bunul imobil;
b) 35% din preţul total – după finalizarea fundamentului construcţiei în care este amplasat bunul imobil;
c) 70% din preţul total – după instalarea acoperişului şi a pereţilor exteriori ai construcţiei în care este amplasat bunul imobil;
d) 95% din preţul total – după darea în exploatare a construcţiei în care este amplasat bunul imobil;
e) 100% din preţul total – după justificarea dreptului de proprietate conform art.1174 alin.(6) sau, dacă cumpărătorul a înaintat pretenţii întemeiate privind viciile bunului imobil, după înlăturarea viciilor.
(2) Cumpărătorul poate cere vînzătorului restituirea sumelor plătite în temeiul contractului cu depăşirea limitelor prevăzute la alin.(1), chiar dacă a cunoscut această circumstanţă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune