A A A + | -

Articolul 1193. Dreptul special de rezoluţiune al vînzătorului

Vînzătorul poate declara rezoluţiunea vînzării-cumpărării sub rezerva proprietăţii dacă:
a) a fost intentat procesul de insolvabilitate a cumpărătorului;
b) cumpărătorul nu a oferit garanţiile personale sau reale prevăzute de contract ori a redus fără acordul vînzătorului garanţiile oferite;
c) o rată nu este plătită, total sau parţial, mai mult de 45 de zile de la scadenţă;
d) pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, două sau mai multe rate nu au fost plătite integral la scadenţă;
e) survin alte circumstanţe prevăzute de lege sau de contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune