A A A + | -

Articolul 1194. Recuperarea bunului de către vînzător

(1) Dacă a declarat rezoluţiunea vînzării-cumpărării, vînzătorul poate recupera bunul de la cumpărător, precum şi de la orice terţ căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă.
(2) Vînzătorul poate, de asemenea, recupera bunul conform dispoziţiilor legale privind transmiterea benevolă sau silită în posesie a bunului gajat ori, după caz, ipotecat.
(3) Drepturile constituite sau transmise de către cumpărător în folosul terţilor cărora rezerva proprietăţii le este opozabilă se sting odată cu rezoluţiunea vînzării-cumpărării sub rezerva proprietăţii, cu excepţia drepturilor consimţite de vînzător.
(4) În cazul în care vînzătorul, după recuperarea bunului, îl vinde repetat unui terţ, eventualul surplus obţinut din vînzarea repetată în comparaţie cu preţul vînzării iniţiale aparţine vînzătorului.
(5) Dacă creanţa vînzătorului garantată prin rezerva proprietăţii s-a prescris extinctiv sau dacă bunul se află în posesia terţului căruia rezerva proprietăţii îi este opozabilă, vînzătorul poate, de asemenea, cere predarea bunului pe calea acţiunii în revendicare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune