A A A + | -

Articolul 1200. Forma contractului şi a antecontractului de donaţie

(1) Contractul de donaţie se încheie în formă autentică.
(2) Nerespectarea formei autentice nu afectează valabilitatea contractului de donaţie dacă bunul donat a fost predat donatarului. Cu toate acestea, dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) prin lege este prevăzută o anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru contractul de donaţie.
(3) Indiferent de natura bunului, antecontractul de donaţie se încheie în formă autentică. Dreptul de a cere executarea silită în natură a antecontractului de donaţie este exclus.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune