A A A + | -

Articolul 1203. Inadmisibilitatea donaţiei

Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, donaţia, cu excepţia donaţiei neînsemnate, pentru realizarea unor obligaţii morale:
a) în numele unui minor sau al unei persoane în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară. Această regulă nu se aplică în privinţa donaţiilor care, conform legii, pot fi acordate de sine stătător de către minor sau adultul în privinţa căruia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară;
b) proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanei care se află în ele sau din partea soţului sau rudelor acesteia de pînă la gradul patru inclusiv. Această regulă nu se aplică în relaţiile dintre rudele de pînă la gradul patru inclusiv;
c) în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ;
d) de către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile mobiliare.


Adnotare:

▮ Jurisprudență

Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020 (dosar nr. 2rac-180/20)

Citat:

A reţinut instanţa de apel că deoarece obiectul contractului de cesiune a creanţei din 14 iulie 2020 constă în cedarea gratuită de către SRL „Atomi Trans” în beneficiul SRL „Integra Unic” a dreptului de creanţă al SRL „Integra Unic” faţă de SRL „Casandi” în cuantum de 18123,30 de lei, cauza încheierii acestui contract de cesiune a creanţei este una ilicită, întrucât contravine normelor imperative ale [ex-]art. 832 lit. c) Cod civil, care interzice donaţia în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune