A A A + | -

Articolul 1205. Lipsa obligaţiei de a plăti dobîndă de întîrziere sau penalităţi

Donatorul care este în întîrziere nu este obligat să plătească dobîndă de întîrziere sau, după caz, penalităţi.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune