A A A + | -

Articolul 1230. Rezoluţiunea rentei la cererea persoanei care are dreptul la întreţinere

(1) Instanţa de judecată pronunţă rezoluţiunea rentei la cererea terţului care are dreptul de a fi întreţinut de cel obligat la plata rentei dacă acesta, din cauza rentei, nu-şi poate îndeplini obligaţiile faţă de terţ. În cazul pronunţării rezoluţiunii, bunul dat de cel care a constituit renta se întoarce la acesta.
(2) Debirentierul nu poate pretinde credirentierului întoarcerea ratelor plătite.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune