A A A + | -

Articolul 1233. Consecinţele decesului debirentierului

(1) În caz de deces al debirentierului, obligaţia lui trece la succesorii care au moştenit bunul.
(2) Moştenitorul are dreptul de a alege între executarea obligaţiilor sau rezoluţiunea rentei.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune