A A A + | -

Articolul 1252. Forma contractului de locaţiune

Contractul de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune