A A A + | -

Articolul 1316. Dreptul locatorului la informare. Schimbarea situaţiei materiale a locatarului

(1) Locatorul are dreptul să solicite locatarului documente care reflectă starea lui financiară şi/sau starea bunului solicitat de locatar şi să verifice starea financiară a locatarului şi/sau starea bunului solicitat de locatar.
(2) Locatorul are dreptul să declare rezoluţiunea şi să fie eliberat de obligaţia de a transmite bunul în posesia şi folosinţa locatarului în cazul în care situaţia materială a acestuia se înrăutăţeşte substanţial, fapt ce ar periclita executarea de către acesta a obligaţiilor sale contractuale, chiar dacă înrăutăţirea s-a produs înainte de încheierea contractului şi a devenit cunoscută locatorului ulterior.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune