A A A + | -

Articolul 1342. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau prestator

(1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să furnizeze toate bunurile necesare executării contractului dacă nu a fost stipulat altfel.
(2) Bunurile trebuie să fie de o calitate bună pentru efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Antreprenorul sau prestatorul datorează pentru bunuri aceleaşi garanţii pe care le datorează vînzătorul.
(3) Este contract de vînzare-cumpărare, nu contract de antrepriză sau de prestare a serviciilor, în cazul în care lucrările sau serviciile nu sînt decît un accesoriu în raport cu bunurile furnizate.
(4) Antreprenorul sau prestatorul trebuie să se asigure că mijloacele şi materialele folosite pentru executarea lucrării sau prestarea serviciului sînt conforme cu contractul şi legislaţia şi sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin contract.


Adnotare:

Calificarea în (1) contract de vânzare sau (2) contract de antrepriză ori prestări servicii

Alin. (3) oferă criteriul de calificare unitară a unui contract care cuprinde atât elementele de furnizare de bunuri, dar și executare de lucrări ori prestare de servicii, de către aceeași parte contractantă.  Se folosește principiul roman ubi major pars est, ibi totum — unde este partea predominantă, acolo este totul.  Interpretarea contractului ar trebui să indice care elemente (de vânzare sau de antrepriză/servicii) sunt predominante și care sunt doar accesorii elementului predominant.

Pentru o discuție în material de vânzare internațională de mărfuri, v. CISG-AC Opinion no 4, Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG), 24 October 2004. Rapporteur: Professor Pilar Perales Viscasillas, Universidad Carlos III de Madrid.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune