A A A + | -

Articolul 1349. Rezoluţiunea de către antreprenor sau prestator

(1) În cazul în care nu există un motiv temeinic pentru rezoluţiune, antreprenorul sau prestatorul poate declara rezoluţiunea doar în aşa mod încît beneficiarul să obţină pe o altă cale lucrarea sau serviciul. Dacă există un motiv temeinic, obligaţia de despăgubire este exclusă.
(2) În cazul rezoluţiunii, antreprenorul sau prestatorul este ţinut să restituie avansul primit.
(3) Dacă declară rezoluţiunea, antreprenorul sau prestatorul poate cere pentru lucrările sau serviciile efectuate o parte proporţională a retribuţiei, în măsura în care beneficiarul are un interes în aceste lucrări sau servicii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune