A A A + | -

Articolul 1391. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică contractelor conform cărora o parte (prestator) se obligă să furnizeze celeilalte părţi (client) informaţie sau consultaţie.
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică, în completare, obligaţiei de informare apărute în cadrul prestării serviciilor de tratament.
(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni privind furnizarea unei informaţii se aplică în mod corespunzător şi acordării unei consultaţii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune