A A A + | -

Articolul 1393. Obligaţia de a obţine şi a utiliza cunoştinţele specializate

Prestatorul trebuie să obţină şi să utilizeze cunoştinţe specializate la care are sau trebuie să aibă acces în calitatea sa de prestator profesionist de informaţii sau consultant profesionist, în măsură în care acest lucru poate fi considerat, în mod rezonabil, necesar pentru prestarea serviciului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune