A A A + | -

Articolul 1394. Obligaţia de competenţă şi prudenţă

(1) În temeiul obligaţiei de competenţă şi prudenţă, prestatorul este obligat în special:
a) să ia măsurile rezonabile pentru a se asigura că clientul înţelege conţinutul informaţiilor;
b) să acţioneze cu competenţa şi prudenţa pe care un prestator rezonabil le-ar demonstra, în circumstanţele cazului, în procesul de furnizare a informaţilor evaluative; şi
c) în orice caz în care clientul urmează să ia o decizie în baza informaţiei, să informeze clientul privind riscurile implicate, în măsură în care aceste riscuri pot să influenţeze în mod rezonabil decizia clientului.
(2) Atunci cînd se obligă în mod expres sau implicit să furnizeze clientului o recomandare pentru a-i permite să ia o decizie ulterioară, prestatorul trebuie:
a) să fundamenteze recomandarea pe o analiză bazată pe cunoştinţe specializate colectate în legătură cu scopurile, priorităţile, preferinţele şi situaţia personală a clientului;
b) să informeze clientul despre opţiunile pe care poate să le propună personal în legătură cu decizia ulterioară, precum şi despre avantajele şi riscurile acestora, în comparaţie cu cele ale deciziei recomandate; şi
c) să informeze clientul despre alte opţiuni pe care nu poate să le furnizeze personal, cu excepţia cazului în care prestatorul informează în mod expres clientul că se propune un număr limitat de opţiuni sau dacă aceasta reiese vădit din situaţie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune