A A A + | -

Articolul 14. Interdicţia invocării comportamentului propriu ilicit sau de rea-credinţă

(1) Nicio persoană nu poate invoca, la întemeierea pretenţiei sale, fapta ilicită sau de rea-credinţă pe care tot ea a săvîrşit-o sau la care a participat.
(2) Nicio persoană nu poate obţine un avantaj din comportamentul său ilicit sau de rea-credinţă.


Adnotare:

▮ Origini 

Principiul enunțat de art. 14 este o manifestare a principiului fundamental al bunei-credințe și este cunoscut sub diverse adagii: nullus commodum capere potest de iniuria sua propria sau ex iniuria non oritur ius. În common law este cunoscut ca clean hands theory.  El este statuat în Principiului nr. I.1.5 al Principiilor TransLex.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune