A A A + | -

Articolul 1403. Obligaţia de competenţă şi prudenţă

(1) În temeiul obligaţiei de competenţă şi prudenţă, prestatorul de servicii de tratament trebuie în special să ofere pacientului nivelul de competenţă şi prudenţă pe care un prestator rezonabil de servicii de tratament l-ar oferi în circumstanţe asemănătoare.
(2) Dacă îi lipseşte experienţa sau competenţa pentru tratarea pacientului cu nivelul necesar de competenţă şi prudenţă, prestatorul de servicii de tratament trebuie să trimită pacientul unui alt prestator de servicii de tratament capabil să ofere acest nivel.
(3) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune