A A A + | -

Articolul 1416. Taxa de transport

(1) Pentru transportarea pasagerului şi bagajelor sau a bunului, se plăteşte taxa de transport convenită prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel.
(2) Taxa de transport se plăteşte pînă la transportarea pasagerului şi bagajului sau a bunului dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(3) Transportatorul are dreptul de retenţie asupra bagajului şi bunului pînă la achitarea taxei de transport.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune