A A A + | -

Articolul 1419. Întinderea obligaţiei

(1) Transportul de persoane include operaţiunile de îmbarcare, transbordare, transport şi debarcare.
(2) Transportatorul este ţinut să transporte pasagerul la destinaţie în siguranţă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune