A A A + | -

Articolul 1429. Rezoluţiunea contractului de transport de persoane

(1) Pasagerul poate declara rezoluţiunea contractului de transport de persoane în orice moment dacă prin aceasta nu cauzează întîrzieri. El este obligat să plătească transportatorului despăgubirile cauzate de rezoluţiune.
(2) Dacă devin cunoscute împrejurări din sfera transportatorului despre care pasagerul nu putea să ştie şi care, dacă le cunoştea, i-ar fi dat un motiv întemeiat să nu încheie contractul de transport de persoane, pasagerul poate declara rezoluţiunea contractului de transport de persoane.
(3) Pasagerul poate declara rezoluţiunea contractului de transport de persoane şi atunci cînd este previzibil că vor avea loc întîrzieri în raport cu timpul şi durata convenită. În acest caz, nu se naşte obligaţia de despăgubire.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune