A A A + | -

Articolul 1438. Anexele la scrisoarea de trăsură

(1) Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare trecerii prin vamă (după caz) ori altor operaţiuni similare, anterioare momentului livrării la destinaţie, sau să pună aceste documente la dispoziţia transportatorului cu toate indicaţiile necesare.
(2) Transportatorul nu este obligat să verifice dacă documentele sau indicaţiile sînt corespunzătoare şi suficiente. Expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciul cauzat prin erori sau prin caracterul incomplet ori fals al documentelor sau al indicaţiilor dacă transportatorul nu poartă o parte din vinovăţie.
(3) Transportatorul răspunde, conform dispoziţiilor legale cu privire la mandat, pentru pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a documentelor anexate la scrisoarea de trăsură sau înmînate lui. El însă nu trebuie să plătească despăgubiri mai mari decît cele pentru pierderea bunului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune