A A A + | -

Articolul 1443. Drepturile destinatarului la recepţionarea bunului

(1) După ce bunul ajunge la locul prevăzut pentru livrare, destinatarul are dreptul să ceară transportatorului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură şi predarea bunului.
(2) Dacă s-a constatat pierderea bunului sau dacă bunul nu a ajuns în termenul prevăzut la art.1451, destinatarul poate valorifica în nume propriu împotriva transportatorului drepturile ce decurg din contractul de transport.
(3) Destinatarul care valorifică drepturile ce-i revin în temeiul alin.(1) şi (2) trebuie să plătească suma totală a plăţilor care rezultă din scrisoarea de trăsură. În cazul unor divergenţe sub acest aspect, transportatorul este obligat să livreze bunul numai dacă destinatarul acordă garanţii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune