A A A + | -

Articolul 1451. Încălcarea termenului de livrare a bunului

Termenul de livrare este încălcat atunci cînd bunul nu a fost livrat în interiorul termenului convenit sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra unui termen, cînd durata efectivă a transportului depăşeşte durata care poate fi acordată în mod rezonabil unui transportator diligent, ţinîndu-se cont de circumstanţe şi, în special, în cazul unei încărcări parţiale, de timpul necesar pentru asamblarea unei încărcări complete în condiţii normale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune