A A A + | -

Articolul 1453. Livrarea bunului fără preluarea rambursului

Dacă bunul este livrat destinatarului fără preluarea rambursului pe care, conform contractului, transportatorul trebuia să-l preia, acesta, păstrîndu-şi dreptul de regres împotriva destinatarului, este obligat să-l despăgubească pe expeditor pînă la valoarea rambursului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune