A A A + | -

Articolul 1456. Declararea valorii bunului

Expeditorul poate să declare în scrisoarea de trăsură, contra plăţii unui supliment de preţ convenit, o valoare a bunului care depăşeşte limita menţionată la art.1455 alin.(3) şi, în acest caz, valoarea declarată înlocuieşte această limită.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune