A A A + | -

Articolul 1464. Răspunderea transportatorilor succesivi

(1) Dacă un transport care constituie obiectul unui singur contract este realizat de mai mulţi transportatori succesivi, fiecare din ei răspunde pentru executarea întregului transport.
(2) Cel de-al doilea transportator şi oricare transportator care urmează devin, prin preluarea bunului şi a scrisorii de trăsură, părţi la contract în măsura condiţiilor stabilite în scrisoarea de trăsură.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune