A A A + | -

Articolul 1465. Preluarea bunului de la transportatorul anterior

(1) Transportatorul care preia bunul de la transportatorul anterior trebuie să înmîneze acestuia o confirmare de primire, datată şi semnată. El trebuie să-şi înscrie numele şi adresa pe cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură. Dacă este cazul, va scrie rezervele sale conform art.1436 alin.(2) pe cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură şi pe confirmarea de primire.
(2) Relaţiile dintre transportatorii succesivi sînt reglementate de dispoziţiile art.1439.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune