A A A + | -

Articolul 1467. Dreptul de regres

Dacă a plătit despăgubiri în baza dispoziţiilor prezentului capitol, transportatorul are drept de regres, pentru suma plătită, împreună cu dobînzile şi cheltuielile suportate, contra transportatorilor care au participat la executarea contractului de transport, conform următoarelor reguli:
a) dacă prejudiciul a fost cauzat de un transportator, acesta trebuie să suporte singur despăgubirile plătite de el sau de un alt transportator;
b) dacă prejudiciul a fost cauzat prin fapta a doi sau mai mulţi transportatori, fiecare va plăti o sumă proporţională părţii sale de răspundere. În cazul în care nu se poate stabili partea de răspundere a fiecăruia, transportatorii răspund în funcţie de partea care le revine din taxa de transport;
c) dacă nu se poate stabili care dintre transportatori răspunde pentru prejudiciu, despăgubirea se repartizează între toţi transportatorii în proporţia determinată conform regulii menţionate la lit.b).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune