A A A + | -

Articolul 1468. Incapacitatea de plată a unuia din transportatori

Dacă un transportator este în incapacitate de plată, partea care îi revine din despăgubiri şi pe care nu a plătit-o se suportă de ceilalţi transportatori proporţional părţii ce le revine din taxa de transport.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune