A A A + | -

Articolul 1470. Dreptul transportatorilor de a deroga de la dispoziţiile prezentului cod

Transportatorii au dreptul, fără a prejudicia interesele expeditorului sau ale destinatarului, să convină între ei asupra unor reguli care să deroge de la prevederile art.1467 şi 1468.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune