A A A + | -

Articolul 1474. Forma mandatului

(1) Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului juridic respectiv.
(2) Cerinţa de formă a mandatului prevăzută la alin.(1) se consideră întrunită şi cînd doar procura eliberată de mandant poartă acea formă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune