A A A + | -

Articolul 1479. Obligaţia de a acţiona în interesul mandantului

(1) Mandatarul trebuie să acţioneze în conformitate cu interesele mandantului, în măsura în care acestea i-au fost comunicate sau se putea aştepta în mod rezonabil că mandatarul le cunoaşte.
(2) Dacă nu cunoaşte suficient interesele mandantului pentru a-i permite să execute corespunzător obligaţiile rezultate din contract, mandatarul este ţinut să ceară informaţii de la mandant.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune