A A A + | -

Articolul 1480. Obligaţia de competenţă şi prudenţă

(1) Mandatarul este ţinut să-şi execute obligaţiile rezultate din contract cu competenţa şi prudenţa la care mandantul este îndreptăţit să se aştepte în funcţie de împrejurări.
(2) Dacă profesează un nivel mai înalt de competenţă şi prudenţă, mandatarul este ţinut să manifeste acel nivel de competenţă şi prudenţă.
(3) Dacă mandatarul este sau pretinde a fi membru al unui grup de profesionişti pentru care există standarde (coduri de conduită, de etică, de deontologie etc.) stabilite de o autoritate competentă ori de grupul însuşi, mandatarul este ţinut să manifeste competenţa şi prudenţa cerute de acele standarde.
(4) La determinarea nivelului de competenţă şi prudenţă la care se poate aştepta mandantul se ia în considerare, în special:
a) natura, întinderea, frecvenţa şi previzibilitatea riscurilor inerente în executarea obligaţiilor;
b) dacă obligaţiile sînt executate de o persoană care nu este profesionist sau dacă mandatul este cu titlu gratuit;
c) mărimea remuneraţiei pentru executarea obligaţiilor;
d) timpul disponibil în mod rezonabil pentru executarea obligaţiilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune