A A A + | -

Articolul 1486. Cererea de a se da o indicaţie

(1) Mandatarul este ţinut să ceară o indicaţie la primirea unei informaţii care impune mandantul să ia o decizie privind executarea obligaţiilor rezultate din contract sau privind conţinutul actului juridic.
(2) Mandatarul este ţinut să ceară o indicaţie dacă mandatul constă în încheierea unui act juridic, iar contractul nu prevede dacă actul juridic urmează a fi încheiat în numele mandantului sau în numele mandatarului, dar pe contul mandantului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune