A A A + | -

Articolul 1488. Lipsa timpului pentru a cere sau a aştepta o indicaţie

(1) Dacă este ţinut să ceară o indicaţie în temeiul art.1486, însă trebuie să acţioneze înainte de a putea contacta mandantul pentru a-i cere o indicaţie sau înainte de primirea indicaţiei, mandatarul poate să-şi execute obligaţiile pe baza aşteptărilor, preferinţelor şi priorităţilor pe care mandantul în mod rezonabil le-ar fi avut, ţinînd cont de informaţiile şi indicaţiile acumulate.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), mandatarul are dreptul la o ajustare proporţională a remuneraţiei şi a timpului acordat sau necesar pentru executarea obligaţiilor rezultate din contract în măsura în care această ajustare este rezonabilă, ţinînd cont de împrejurările cazului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune