A A A + | -

Articolul 1504. Forma contractului de administrare fiduciară

Contractul de administrare fiduciară a proprietăţii se încheie în scris.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune