A A A + | -

Articolul 152. Audierea altor persoane

La cererea participanţilor sau din oficiu, autoritatea tutelară audiază persoanele indicate la art.94 alin.(1).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune