A A A + | -

Articolul 1522. Rezoluţiunea comisionului din iniţiativa comitentului

(1) Comitentul are dreptul la rezoluţiunea comisionului în orice moment.
(2) În cazul rezoluţiunii comisionului, comitentul este obligat să plătească comisionarului pentru actele juridice deja încheiate remuneraţia stipulată şi să repare prejudiciul cauzat prin rezoluţiune.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune