A A A + | -

Articolul 1523. Rezoluţiunea comisionului de către comisionar

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, comisionarul are dreptul la rezoluţiunea comisionului numai în cazul prevăzut de contract, în cazul inexistenţei posibilităţii de a executa obligaţia asumată sau în cazul în care comitentul nu execută obligaţiile contractuale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune